African Moths Gambia


     

Proconis abrostoloides Hampson, 1902

 

SYNONYMS


SPECIES IN GENUS :- 5
abrostoloides, anaerygidia, forsteri, ochrosia, politzari,

 

DISTRIBUTION
Ethiopia, Kenya, Namibia, Somalia, South Africa, Tanzania, Zimbabwe,

 

LARVAL FOODPLANTS
Vachellia (Acacia) tortilis, Vachellia (Acacia) xanthophloea,

 

Proconis abrostoloides
Upperside
 
Upperside
 
Upperside (ZW)
Proconis abrostoloides   Proconis abrostoloides   Proconis abrostoloides
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © Oxford University Museum © R. Goff
 
Photo © R. Butler
 
Distribution Map
 
m   Map